ONTRACK

แจ้งชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน


ชำระเงินผ่านบัญชี PAYSBUY:
  • ค่าธรรมเนียม 3% โดยระบบจะคำนวนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดให้คุณในหน้าชำระเงินผ่าน PayPal
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

ชำระเงินผ่านบัญชี Paypal:
  • ค่าธรรมเนียม 11% + 11 THB โดยระบบจะคำนวนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดให้คุณในหน้าชำระเงินผ่าน PAYSBUY
  • การชำระผ่าน PAYSBUY คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร:
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
2-324-68450-1คุณอุมาพร มั่งหลิม
7-602-49211-1คุณอุมาพร มั่งหลิม
วันที่ชำระเงิน:
เวลาโดยประมาณ:
จำนวนเงินที่ชำระ:

เลือกรายการที่จะชำระเงิน


ระบุหมายเลขใบสั่งซื้อ:
ระบุ Email ที่ใช้สั่งซื้อ: